Una sala blanca és un espai de treball tancat en el qual les condicions ambientals estan controlades. Hi ha tres paràmetres bàsics que defineixen la categoria d’una sala blanca, temperatura, humitat i quantitat de partícules en l’aire. També hi ha altres paràmetres importants en el seu disseny com poden ser el sentit de la circulació de l’aire o la pressió de cabina.

En funció del producte a tractar a la sala blanca, tan diversos com compostos de farmàcia o productes de microelectrònica, definirem la categoria en funció dels estàndards internacionals de la sala a construir. Els productes que es tracten en aquest tipus d’habitacles podem definir-los com a sensibles a la contaminació.

L’estudi i instal·lació de Sales Netes , o Blanques, és un dels nostres camps més puixants. Incorporar aquest tipus d’habitacles a sectors com el farmacèutic, el cosmètic o l’alimentari, en molts dels seus processos productius o de transformació, és obligat per llei. A Ilsa portem anys aplicant els nostres coneixements en el tema.

Independentment del nivell de la sala, segons els estàndards legals corresponents, Ilsa té el coneixement i els mitjans per donar-te la solució que el teu Companyia necessita.