Quan parlem de sistemes d’ACS pensem en sistemes senzills de producció d’aigua calenta, dels quals tots nosaltres gaudim a casa nostra.

Però parlar d’aquests sistemes en indústria és, per norma general, parlar d’alguna cosa completament diferent.

Podem pensar en la complexitat d’un sistema de producció d’ACS per a un gran hotel. Grans produccions, llargues distàncies en canonades, legionel·la, dilatacions, i una infinitat de paràmetres a tenir molt en compte a l’hora de dissenyar la instal·lació. També podem parlar d’ACS en processos industrials, potser amb temperatures elevades que no permeten ni un mínim desviament de la consignada.

La nostra experiència fa que, tot això que pot arribar a ser molt complex, es simplifiqui. Us donarem la millor opció i us justificarem el perquè de la nostra elecció.