Climatització és definida a la normativa espanyola com “Donar a un espai tancat les condicions de temperatura, humitat relativa, qualitat de l’aire i, de vegades, també de pressió, necessàries per al benestar de les persones i / o la conservació de les coses.”

Fem aquest apunt ja que es tendeix a reduir l’abast del terme únicament a sistemes de refrigeració ambiental, aire condicionat.

Un cop fet aquest aclariment parlem de Climatització.

El fet de definir el sistema idoni és el primer pas. Un cop concretada aquesta part haurem d’escollir el productor més adequat, i infinitat d’elements necessaris, xemeneies, aïllaments, material dels conductes de circulació del fluid primari (canonades o conductes d’aire) … Al mercat hi ha infinitat de fabricants que , tot i tenir productes aparentment molt similars, poden arribar a ser molt diferents pel que fa a eficiència, durabilitat dels materials constructius, garanties, etc.

A Ilsa tenim una més que contrastada experiència per poder recomanar i instal·lar el sistema més adequat a les teves necessitats.