En indústria coneixem com piping als sistemes de canonades que utilitzem per al transport o recirculació de fluids, líquids o gasos.

El disseny de sistemes de piping pot arribar a ser bastant complex. Els paràmetres a tenir en compte a l’hora de fer aquest tipus de càlculs són molts, pressions, temperatures, dilatacions, etc.

Així mateix la varietat de materials en què poden estar construïdes aquestes canonades és àmplia, acer, plàstic o alumini són els principals materials. Dins d’aquests materials hi ha qualitats i normes que les avalen.

Ilsa, al llarg dels anys, probablement hagi utilitzat o modificat la majoria de tipus de conductes que podem trobar al mercat. Des plom, ja en desús, fins als acers menys comuns, per ser utilitzats en processos per a indústria amb necessitat de transportar fluids amb característiques químiques molt específiques.