Protecció contra incendis

Les mesures de protecció activa contra incendis són aquelles que asseguren l’extinció d’un incendi en la seva fase inicial. També estan pensades per evitar la propagació d’aquests per un edifici o planta industrial.

Aquestes mesures de protecció activa es divideixen en dos apartats bàsics, detecció i extinció. La detecció pot fer-se per augment de temperatura o per detecció de fums. Al seu torn la detecció per fums pot ser iònica o òptica.

L’apartat d’extinció utilitzarem elements automàtics o manuals. Les instal·lacions solen combinar elements d’ambdós tipus.

En Ilsa realitzem tant instal·lacions com manteniments de sistemes contra incendis en tot tipus d’indústria.