És l’activitat amb la qual conservem la qualitat de servei que presten les màquines en una indústria. També l’activitat per la qual conservem les instal·lacions en condicions segures.

Tipus de manteniment:

Normatiu

El que es realitza únicament per l’existència d’una norma legal que així ho exigeix.

Correctiu

És el que es porta a terme quan hi ha una deficiència en l’actual instal·lació i aquesta ha de ser corregida.

Preventiu

Quan vam realitzar activitats destinades a evitar possibles avaries futures.

Conductiu

En Ilsa entenem per manteniment conductiu aquell que abasta tots els anteriors, preventiu, normatiu i correctiu. El realitzem amb operaris permanents en la indústria que ens ho demani. Podríem entendre-ho com una “externalització” de serveis per part de l’empresa contractant.El mantenimiento de instalaciones, en todas sus vertientes, es una actividad troncal dentro de la actividad industrial de Ilsa. Los operarios técnicos y técnicos superiores de mantenimiento son una división dentro de nuestra Compañía. Para nosotros es una de las actividades principales, por eso damos una importancia capital a la formación continua de nuestro personal técnico. Cuando acometemos el mantenimiento de una nueva Compañía para nosotros es fundamental el conocimiento técnico de las instalaciones y máquinas que hemos de cuidar de su buen funcionamiento.