GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador .

Un sistema GMAO és simplement un programa informàtic que ens ajuda a tenir un control detallat de les nostres instal·lacions. En aquest programa informàtic s’introdueixen tots els equips i components d’una instal·lació susceptibles de manteniment. Programem les revisions, detallem les operacions a realitzar i quan s’han de realitzar. Tota incidència, encara que no correspongui a una operació programada, s’ha d’anotar en aquest programa. Això ens donarà una visió clara de l’estat de les nostres instal·lacions i equips, i ens permetrà analitzar amb rigor l’estat en què es troben. Quan tenim un sistema GMAO ben configurat i actualitzat, pel que fa a càrrega de dades es refereix, tenim una eina molt valuosa per de poder fer una anàlisi de les nostres instal·lacions en conjunt.

En Ilsa treballem amb un sistema GMAO , al mercat hi ha diverses empreses de programari que els comercialitzen. Les empreses a les que li realitzem el manteniment els facilitem un usuari i contrasenya que els permet tenir en tot moment coneixement de la feina que realitzem a les seves dependències, així com el ja comentat estat de les seves instal·lacions.