Instal·lacions i els manteniments en indústria . Sectors farmacèutic, químic, alimentari, cosmètic, bàsicament, i també en l’hoteler.

El sector hoteler , tot i ser un sector antagònic a la resta dels esmentats, per a nosaltres és complementari i perfectament compatible. Aquest apartat creiem que mereix una petita explicació ja que, des de fora, pot donar la impressió que el nostre negoci és difús, i no obstant això ILSA té molt clar com va i a on. Dèiem anteriorment que som el que som gràcies a empreses que ens han fet créixer dipositant la seva confiança en el nostre bon fer. Dins d’aquestes empreses, de les quals hem caminat al seu costat durant dècades, es troben hotels o indústries químiques . L’experiència adquirida en cada camp és molt àmplia. La idea d’abandonar un sector com l’hoteler, que seria la nota discordant, per així dir-ho, per ILSA és impensable.

Per aprofundir una miqueta més i entrar més en detall en el que són les nostres especialitats només podem convidar-te a navegar per la nostra web.

Finalment apuntar que aquests paràgrafs han estat escrits des de la intenció de ser absolutament fidels als nostres principis i la nostra manera de ser com a empresa. Objectius i concisos.
Ilsa, Instal·lacions Lorrime, SA, vol ser una empresa excel·lent en les activitats que desenvolupa, instal·lació i manteniment en plantes industrials i instal·lacions hoteleres , sectors molt exigents i diferents.

Misió

La nostra missió serà la de complir de forma prioritària amb els següents compromisos;

1.- Satisfer els requeriments i complir les expectatives dels clients a través de:

 • Complir de manera estricta els seus requisits
 • Oferir qualitat en els nostres treballs, productes instal·lats i un servei acurat
 • Impulsar solucions eficients
 • Atendre de forma personalitzada

2.- Vetllar pel benestar dels seus empleats i promoure el seu desenvolupament personal i professional a través de:

 • Respectar les persones
 • Plans de prevenció per a la seguretat i la salut laboral
 • Un tracte digne, equitatiu i amb igualtat d’oportunitats
 • Formació
 • Un ambient òptim que permeti conciliar la vida professional i familiar

3.- Contribuir a protegir l’entorn social a través d’:

 • Assegurar-se preveure totes les mesures necessàries per protegir l’entorn social i ambiental
 • Garantir la seguretat en els llocs de treball
 • Crear llocs de treball i generar riquesa

4.- Generar valor als nostres socis a través de:

 • Fer que l’organització treballi eficientment
 • Garantir una absoluta integritat operacional i financera
 • Transmetre informació veraç i fidedigna

logo_Ilsa_lema_