Instal·lacions frigorífiques

Les instal·lacions de fred tenen una gran importància dins de la millores en molts sectors industrials. La refrigeració és un camp amb aplicacions imprescindibles en sectors com l’alimentari o farmacèutic. No podríem entendre aquests sectors, i altres, tal com els concebem avui en dia, sense aplicacions de sistemes de fred en les seves fases productives o de distribució

Per Ilsa, les instal·lacions frigorífiques i el seu manteniment, és un dels camps en què hem desenvolupat projectes des del principi de la nostra història.

En el nostre haver es troba el desenvolupament de projectes frigorífics , tant per a processos industrials com en el muntatge de càmeres de conservació en la indústria alimentària o farmacèutica .